Sınıf-9
Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler

SINIF 9 MUHTELIF TEHLIKELI MADDELER VE NESNELER

Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeler ve nesneleri kapsar.

Sınıf 9 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır    

M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler;

M2 Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler;

M3 Alevlenebilir buhar yayan maddeler;

M4 Lityum bataryalar;

M5 Can kurtarıcı aletler;

M6-M8 Çevreye zararlı maddeler:

M6 Su ortamını kirletici madde, sıvı;

M7 Su ortamını kirletici madde, katı;

M8 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar;

M9-M10 Yüksek sıcaklıklı maddeler:

M9 Sıvı;

M10 Katı;

M11 Başka bir sınıftaki tanımlara uymayan ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler ve nesneler;

Örnek: Asbest, Airbag Modülleri, Isıtılmış Sıvı Maddeler, Zift, Lityum Piller ... gibi


Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web