Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişikliği
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapıldı. Detaylar İçin Tıklayın.
19-01-2020
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinde;

18 ocak 2020 tarih 31012 sayılı Resmi Gazete yayınlandı buna göre değişiklikler olmuştur.

Değişiklikler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 


1- Boşatan Tanımı değişmiştir …


Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU veya çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,”  

 
2- Eski adı  U-ETDS  ----------- yeni adı    U-ETES  olmuştur.


(ff) Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi


3- TMGD istihdam etme ile ilgili eski yönetmelikteki zorunluluklara ilave olarak  sadece TAŞIMACI larında danışman bulundurma zorunluluğu eklenmiştir.


Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.


4-TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI TEK BİR İŞDE TEK BİR SİGORTA KODU İLE ÇALIŞTIRILIR. TMGD OLAN BİRİ  İSG GÖREVİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ GÖREVİNİ  FABRİKADA , TMGDK DA , FİRMASINDA  VEYA BAŞKA YERDE 2. BİR SİGORTA KODU İLE KISMİ VE TAM SÜRELİ YAPAMAZ.


(12) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş sözleşmelerinde belirtilir.


5-TMGDK idarecileri de başka bir işte görevlendirelemez.


(13) TMGDK şirketinin yönetim kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.

 

6-TAŞIMACILAR (NAKLİYECİLER ); TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ OLMADAN TAŞIMA YAPAMAZ


a)Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak,

7-GÖNDEREN LER TAŞIMA EVRAKLARINI HEM  ELDEN ARAÇ ŞÖFÖRÜNE VERİP  HEMDE UETES SİSTEMİNE KAYIT EDECEKLER

b) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek (ayrıca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETES sistemine işlemek/iletmek zorundadır.)


8- DOLUM YAPILAN ARAÇLARIN TMFB si olmalıdır.


(j) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış taşımacılara ait araçlara yapmak


9-TAŞIMACI ARACINDA TAŞIMA EVRAKINI BULUNDURULMALIDIR.


(n) Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamak.


10-BAKANLIK PERSONELİ DENETİM PERSONELİDİR.

11-İŞLETME DENETİME TABİ OLANLARIN TANIMI YAPILMIŞTIR.

(5)Taşımacı, dolduran ve gönderen hariç olmak üzere, TMFB alma zorunluluğu ve TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alma zorunluluğu ile paketleyen, yükleyen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisine yönelik hususlarla ilgili denetimler işletme denetimi kapsamında yapılır.


12-2014 ÖNCESİ MODEL TANKERLER İÇİN ESKİ ADR/TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU İÇİN TARİH 01/07/2020 TARİHİNE KADAR ÖTELENMİŞTİR

13-Adr tünel kategorilerini belirleme 31/12/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

(1)Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanır.

14- 4. Ve 5. Maddedeki açıklamalar 18 nisan 2020 de yürürlüğe girecek olup diğer maddeler  18.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Daha fazla bilgi ve detaylar için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

0850 441 86 43

Tüm Haberler
Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web