Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi U-ETDS
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi U-ETDS Hakkında Detaylı Bilgi ve Yardım Kılavuzu. Bilgi Tmgd Tuzla, İstanbul
19-08-2020
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile tanımlanarak taşımacılık sektörü için zorunlu hale gelmiştir. U-ETDS sistemi taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya ve kargo hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.


Tehlikeli madde taşımacılığında GÖNDEREN sorumluluğunda olan ADR Taşıma Evrakı ise , ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenip Elektronik Taşıma Evrakı (U-ETES) adı altında hizmete sunulması kararlaştırılmıştır. Ancak sistem aktif halde değildir. Tehlikeli madde taşımacılığını da ise tüm taşımalarda TAŞIMACI ’lar, U-ETDS üzerinde YÜK BİLDİRİMİ yapmak zorundadır. Bu kapsamda Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu  01.01.2021 tarihinde başlayacaktır. 


Yönetmelik Maddesi gereğince 6 saat içersinde  bildirim zorunluluğu bulunmaktadır;


(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

Yük Taşıma Bildirim Kaydı Yardım Kılavuzu İçin Tıklayınız...

Bu kapsamda firmanızda bulunan ürünlerinizi taşımacılık kapsamında değerlendirerek  U-ETDS ( Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ) ve U-ETES ( Elektronik Taşıma Evrakı ) sistemlerine entegrasyonunuzu sağlamak. Ürün envanterinizi oluşturarak bu kapsamda firmanızda ürün sevkiyatının yönetimini , kurulumunu ve operatör atamalarında danışmanlık sağlamaktayız. 

Ayrıntılı Bilgi için bize ulaşabilirsiniz..
 

Tüm Haberler
Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web