Sınıf-2
Gazlar

Sınıf 2 Gazlar

Sınıf 2 ; Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar.

Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basınç altındaki kimyasallar hariç), tehlike temel özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır.

A Asfiksant (Boğucu)

O Yükseltgen

F Alevlenebilir

T Zehirli

TF Zehirli, alevlenebilir

TC Zehirli, aşındırıcı

TO Zehirli, yükseltgen

TFC Zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı

TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı

Tehlike temeline dayalı olarak gazlar aşağıda belirtilen üç alt gruptan birine atanarak işaretlendirilir.

Alt Grup 2.1:  Alevlenebilir gazlar (büyük F harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir);

Örnek: Propan, Hidrojen, Çakmak Gazı, Metan

Alt Grup 2.2:  Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Büyük A veya O harfleri ile gösterilen gruplara karşılık gelir);

Örnek: Karbondioksit, Helyum, Sıkıştırılmış  Azot , Nitrojen

Alt Grup 2.3:  Zehirli gazlar (büyük T harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir; TT, TF, TC, TO, TFC ve TOC gibi).

Örnek: Amonyak, Karbon Monoksit, Kömür Gazı


Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web