Sınıf-5.2
Organik peroksitler

Sınıf 5.2 Organik Peroksitler

Organik peroksitler ve organik peroksit formülasyonları Sınıf 5.2’yi oluşturur .

Organik peroksitler, normal veya yüksek sıcaklıklarda, ekzotermik bozunmaya yatkındır. Bozunma, ısı, katışkılarla (örn., asitler, ağır-metal bileşikleri, aminler) temas, sürtünme veya darbe ile başlatılabilir. Bozunma hızı, sıcaklık ile artar ve organik madde formülasyonuna göre değişiklik gösterir. Bozunma, zararlı veya alevlenebilir gazların veya buharların ortaya çıkması ile sonuçlanabilir.

Belli organik peroksitlerin taşınması sırasında sıcaklık kontrol altında tutulmalıdır. Bazı organik peroksitler, özellikle bir kap içerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak çözünebilir. Bu özellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajların kullanılmasıyla değiştirilebilir. Birçok ise organik peroksit şiddetli bir biçimde yanar. Organik peroksitlerin gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Bazı organik peroksitler çok kısa bir temasla bile gözün korneasına ciddi hasarlar verebilir veya deride aşınmaya yol açabilir.

Tehlike Derecesine Göre 7 gruba (Tip A – Tip B – Tip C – Tip D – Tip E – Tip F – Tip G) ayrılır. A en tehlikeli G en tehlikesiz olacak şekilde derecelenir.

Tip A – En tehlikeli organik peroksit olup, karayollarında taşınması yasaktır.

Üstleri örtülü olarak, kuru ve serin yerlerde korunmalıdır ve depolanmalıdırlar.

Örnek: Peroksit, Sirke Asidi, Dibenzolperoksit, Kaporta Macunlarındaki Sertleştiriciler, Hidrojen Peroksit ... gibi.


Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web