Sınıf-3
Alevlenir Sıvılar

Sınıf 3 Alevlenir  (Yanıcı)  Sıvılar

Bulunduğu her alanda yangın ve parlama tehlikesi oluşturmakta olan svılardır . Tehlikeleri özellikle parlama noktasıyla (Bir sıvı buharının havayla birlikte alevlenebilir bir karışım oluşturduğu en düşük sıcaklıktır, parlama noktası düşük olan maddeler daha tehlikelidir.)  belirlenir.

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:

- ADR’ye göre sıvı olarak tanımlanır.

- 50 °C sıcaklıkta, 300 kPa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar basıncına sahiptir ve

20 °C'de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz halinde değildir.

- Parlama noktaları 60 °C'den fazla değildir . parlama noktası 60 °C'nin üstünde olan sıvı maddeler ve erimiş katı maddeler de ise,  taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır.

-Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar; Patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. 

Örnek: Benzin, Dizel Akaryakıt, Aseton, Tiner, Boya, Nafta, Tutkal


Bizi Takip Edin!
  • Bilgi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
  • Gürpınar Cad. No: 59 Daire: 5 Tuzla, İstanbul
  • 0850 441 86 43bilgi[@]bilgitmgd.com.tr
2021©copyrighttbn web